• +370 610 32241
  • info@lnsf.lt
  • Kaunas, Lietuva

Apie mus

Lietuvos invalidų sporto federacija įkurta 1990 metų rugsėjo 5 dieną, o 2005–04–17 buvo pervadinta  į „Lietuvos neįgaliųjų sporto federaciją“ (LNSF).

 

LNSF tikslas propaguoti, plėtoti, organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų, turinčių fizines negalias, kūno kultūrą ir sportą. Kūno kultūros ir sporto pagalba padėti žmonėms su fizine negalia integruotis į visuomenę.

 

Organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos čempionatus ir kitas varžybas, sudaryti sąlygas jose dalyvauti geriausiems sportininkams, registruoti rekordus. Tarpininkauti klubams sudarant bendradarbiavimo sutartis su atitinkamomis LR ir užsienio organizacijomis. Tvarkyti Lietuvos žmonių su fizine negalia sporto sistemos dokumentaciją, kaupti statistinę informaciją ir jas analizuoti. Teikti metodinę pagalbą, rūpintis trenerių, organizatorių, teisėjų ir medikų kvalifikacijos kėlimu, organizuoti respublikinius ir tarptautinius seminarus, konferencijas.

 

Taip pat atstovauti Lietuvos neįgaliųjų, turinčių judėjimo aparato sutrikimus, sporto interesus respublikos ir tarptautinėse neįgaliųjų  sporto organizacijose: CP-ISRA(Cerebral Palsy – International Sports and Recreation Association)  (cerebralinio paralyžiaus), IWAS (International Wheelchair & Amputee Sports Federation) (vežimėlininkų ir amputantų), WOVD (World Organisation Volleyball for Disabled (tinklinio), IWBF (International Wheelchair Basketball Federation) (krepšinio).